„Slike mišljenja ili mišljenje slika“ Marka Musovića

Autor Nina Arsenijević
Pogodaka: 96
Izložba „Slike mišljenja ili mišljenje slika“ Marka Musovića

U Prodajnoj galeriji „Beograd“ u četvrtak, 30. novembra, u 19 časova, otvara se izložba fotografija Marka Musovića „Slike mišljenja ili mišljenje slika“ (30. novembar – 18. decembar).

Najnoviji ciklus fotografskih radova Marka Musovića pod nazivom „Slike mišljenja ili mišljenje slika“ tematizuje promišljanja čoveka postindustrijskog društva kroz slike njegovog okruženja i predmeta odbačene namene. Predstave automobilskog otpada, u procesu fotografskog kadriranja i naknadne digitalne montaže kreiraju začudne predstave, u galeriji izvedene u različitim formacijama zidnih frizova i poliptiha. Autor u svom radu koristi poetski potencijal novih montažnih sastava pronađenih i odbačenih predmeta i eksperimentalnog fotografskog rakursa, da bi kreirao čitav jedan univerzum koji nam predočava subjekte nove urbane metafizike. 

„Multiplicitet slika u slici je nužnost umjetnikovog izbora, on je na to natjeran jer je otvorio Pandorinu kutiju vidljivosti nevidljivog kroz digitalizovane slike izabranih predmeta. One sada postoje kao derivativne forme mišljenja zapravo dijalektološke fraze u sklopu tranzicije imanencija-transcedencija, vidljivo-nevidljivo, samoprezencija-totalprezencija, označitelj-označeno, prisustvo-odsustvo. Ali to nije umjetnikov dijalekat i slika nije njegova, ne pripada njemu, on je neko drugi u odnosu na sliku, slika je performativni iskaz „Noli me legere“ za umjetnika. Umjetnikova je samo odluka, čin da dopusti da slika predmeta postane slika, kao izraz afirmacije „drugosti sopstva“, ali i drugosti drugoga, kome nijesu nametnuti bilo kakvi estetski kanoni kao rukovodni znaci u iščitavanju predstavljene slike.“
Boris B. Brajović, iz teksta kataloga

Marko Musović (1958, Nikšić) završio je Akademiju likovnih umetnosti u Zagrebu, kao stipendista španske vlade boravio je u Madridu na Akademiji San Fernando 1987/88. godine. Priredio je 35 samostalnih izložbi slika, kolaža i objekata (Beograd, Zagreb, Novi Sad, Nikšić, Podgorica, Pariz, Madrid...). Radovi su mu zastupljeni u više javnih i privatnih kolekcija u Srbiji i inostranstvu. Trenutno radi na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu u zvanju redovnog profesora (Akademija likovnih umetnosti Trebinje) na slikarskoj grupi predmeta.

 marko musovic 01