Prvi susreti studenata gitare muzičkih akademija i fakulteta muzike u regionu

Autor Saša Matić
Pogodaka: 1129
Prvi sisreti studenata gitare

Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu će ove godine, po prvi put, organizovati „Susrete studenata gitare muzičkih akademija i fakulteta muzike u regionu“.

Cilj Susreta jeste negovanje i razvijanje dobre izvođačke prakse, bliže povezivanje i uspostavljanje bogatije i raznovrsnije saradnje među institucijama u regionu, promocija darovitih studenata, razmena mišljenja, ideja i iskustava u svrhu unapređenja struke.

Na ovogodišnjim Susretima će se predstaviti najtalentovaniji studenti gitare Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu i Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu.

Program:

11. jun

11.30h / Svečana sala Gradske kuće u Novom Sadu / Koncert - Novak Miljković i Ilija Zec (Akademije umetnosti u Novom Sadu)

13:00h / Svečana sala Gradske kuće u Novom Sadu / Koncert - Pavle Filipović i Vuk Dragičević (Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu)

19:00h / Multimedijalni centar Akademije umetnosti u Novom Sadu / Promocija knjige "Gitara kroz vekove" Evite i Stevana Jovića

​12. jun

19:30h / Svečana sala Gradske kuće u Novom Sadu / Koncert - Jelena Lukić i Mihajlo Đorđević (Akademija umjetnosti u Banja Luci)

21:00h​ / Svečana sala Gradske kuće u Novom Sadu / Koncert - Miloš Vuković i Nikola Đorđević (Fakultet umetnosti u Nišu)

susreti gitare 2