Атлас галерија и излагачких простора

Атлас галерија и излагачких простора

У овој публикацији, у форми адресара, представљене су галерије и излагачки простори у Србији чији се рад финансира средствима из буџета свих нивоа власти.

Публикација садржи: основне податке и графичке приказе галерија и излагачаких простора, опис истраживања чији је публикација део, упитник који је коришћен у другој фази истраживачког пројекта „Програмске и пословне политике галеријских и излагачких простора у Србији“, као и објашњење засебних сегмената сложеног упитника. Својеврсна база података у виду Атласа омогућиће да актери који учествују у стварању и развоју домаће савремене визуелне сцене стекну увид у структуру излагачког система код нас, али ће и подстаћи и побољшати комуникацију између представника сцене и тиме олакшати професионалну сарадњу. Аутори пројекта: мр Драгана Мартиновић, Нина Михаљинац, мр Димитрије Тадић. Преузето са сајта Завода за проучавање културног развитка zaprokul.org.rs

Публикацију можете преузети овде.