Konkurs galerije KC Mladost - Futog

Autor Saša Matić
Pogodaka: 338
Konkurs galerije KC Mladost - Futog

Ustanova za kulturu i obrazovanje Kulturni centar Mladost Futog - galerija KC Mladost Futog raspisuje konkurs za samostalne i grupne izložbe za izlagačku 2018. godinu za oblast savremene likovne umetnosti, fotografije, dizajna i primenjene umetnosti, mulitimedijalne projekte i programe.

Konkurs je otvoren od 15.septembra do 15.novembra 2017.
Dokumentacija za Konkurs treba da sadrži:

- podatke o autoru (ime i prezime, adresa, e-mail i kontakt telefon),
- profesionalnu biografiju (ne dužu od jedne strane A4 formata),
- 5 kolor fotografija (300 dpi.) radova koji se predlažu za izložbu, sa naznačenom dimenzijom, tehnikom i godinom nastanka,
- sažetu koncepciju izložbe,
- katalog sa prethodne izložbe u PDF formatu ili propratni materijal sa predhodnih izložbi
- tehnički opis izložbe,
- predlog dodatnih programa (ukoliko su planirani) tokom trajanja izložbe.

Poželjno je da prijave budu u elektronskom formatu.
E-pošta Galerije je: galerija.futog@gmail.com

U slučaju da učesnik na konkursu nije u mogućnosti da prijavu na konkurs uputi u elektronskoj formi, konkursni materijal na CD-u može uputiti poštom na adresu:
KC Mladost Futog; Cara Lazara 42; 21410 Futog, sa naznakom: ZA KONKURS GALERIJE,
ili doneti lično u Centar, svakog radnog dana do 15:00 časova.

Galerija ustupa izložbeni prostor, obezbeđuje katalog, prateći program otvaranja izložbe i prigodan koktel.
Umetnik, čija izložba bude realizovana, u obavezi je da ostavi jedan rad sa izložbe, po sopstvenom izboru,
za zbirku Galerije.

Odluku o izabranim projektima za izlaganje u Galeriji donosi Savet Galerije. Konkursna dokumentacija se ne
vraća. O odluci o dodeljenim terminima biće obavešteni svi prijavljeni autori do 22.decembra 2017.
Odabrani umetnici će biti kontaktirani i putem e- pošte upoznati sa uslovima izlaganja.

Više informacija na telefone: 021 895 598; 895 225

konkurs kc mladost 01