Konkurs Galerije art55 za 2018.

Autor Saša Matić
Pogodaka: 645
Konkurs Galerije art55 za 2018.

Galerija art55 u Nišu raspisala je konkurs za izložbe i druge umetničke projekte za izlagačku sezonu 2018. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju domaći i strani autori/grupe autora.

Popunjenu prijavu za konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti do 10. oktobra 2017. godine na adresu: Galerija art55, Ćirila i Metodija 17a, 18000 Niš, ili poslati na E-mail: galerija@art55.rs

Potrebna dokumentacija:

- lični podaci (kontakt adresa, telefon i E-mail)
- detaljna umetnička biografija
- koncept umetničkog projekta
- tehnički opis umetničkog projekta (dimenzije radova, materijal, tehnički, materijalni i ljudski resursi)
- 10 reprodukcija radova koji se predlažu za izložbu sa naznačenim dimenzijama, tehnikom i godinom nastajanja(materijal može biti na fotografijama ili na CD-u, u JPG formatu)
- katalozi sa samostalnih i grupnih izložbi ili po najmanje 5 fotografija radova sa izložbi

Dostavljene prijave razmatraće Programski savet Galerije art55, a rezultati će biti poznati do 31. oktobra 2017. godine.

Nepotpun konkursni materijal ili materijal koji je stigao nakon naznačenog roka neće biti razmatran.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Prijavni formular