Kako napraviti grnčarski točak na nožni pogon

Kako napraviti točak na nožni pogon

Izrada grnčarskog točka u domaćoj radinosti, kada je nožni pogon u pitanju, nije preveliki problem. U nekoliko koraka na sledećim fotografijama prikazan Vam je kompletan proces izrade.

Rad na ovoj vrsti točka predstavlja malo veći izazov od onog gde se koristi elektro-motor kao pokretač rotacije tabančeta, najviše zbog toga što zahteva koordinisani rad i ruku i nogu, dok je u električnoj varijanti to pojednostavljeno i nogom samo kontrolišete brzinu uz pomoć pedale, poput one za gas u automobilu. Postoje modeli poput ovog koji su nadograđeni elektro-motorom, ali je glavni problem kontrola broja obrtaja, jer je za rad potrebno da imate mogućnost kontrole brzine i fine nijanse u varijacijama iste. Naravno, upornošću i vežbom ćete svakako dobiti željene rezultate, bez obzira na vrstu točka.

Ovde je prikazana samo jedna od varijanti za izradu kako biste shvatili osnovni koncept. Varijacije i inovacije su dozvoljene, a popularne su one sa pogonom poput biciklističkih pedala, kao i pokretanje sistemom koji su koristile stare šivaće mašine.

Prvo korišćenje ove vrsta točka na nožni pogon sa zamajcem se vezuje za Mesopotamiju i period oko 3000 g.p.n.e., mada se iz tog vremenskog razdoblja mogu naći fragmeti koji ukazuju i na postojanje nožnog točka na teritorijama sadašnje jugoistočne Evrope, Kine i Egipta.

U Egipatskoj mitologiji za božanstvo pod imenom Kanum, koje se smatralo stvaraocem Nila, se vezuje priča da je ono stvaralac ljudskih tela upravo od gline koju je Nil u plavnim periodima nanosio na obalu i da je iste oblikovao na grnčarskom točku i smeštao u materice budućih majki.