Kulturne potrebe i navike građana Srbije

Autor Saša Matić
Pogodaka: 993
Kulturne potrebe i navike građana Srbije

Studija Kulturne potrebe i navike građana Srbije rezultat je anketnog istraživačkog projekta koje se oslanja na prethodno istraživanje Zavoda na temu kulturne participacije, Kulturne prakse građana Srbije iz 2010. godine, a koje je rađeno komparativno u odnosu na istraživanje Odbor za građansku inicijativu iz Niša iz 2005. godine Kulturne navike, potrebe i ukusi građana Srbije i Makedonije.

Terenski rad je sproveden krajem 2015. godine, na nacionalnom uzorku od 1.565 ispitanika. Projekat je rezultat partnerstva Srbije, odnosno Ministarstva kulture i informisanja, i Uneska na projektu Indikatori uticaja kulture na razvoj (UNESCO Culture for Development Indikators). Plan je da se u budućnosti nastavi ova praksa te da naredno istraživanje bude realizovano 2020. godine.

Rezultati su prezentovani u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka 14. decembra 2016. godine.

Preuzeto sa: www.zaprokul.org.rs

Autori: Bogdana Opačić, Bojana Subašić

publikacija lat