FPU Diploma 2011

Autor Saša Matić
Pogodaka: 916

Završna izložba diplomaca Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu. Muzej primenjene umetnosti Beograd 7.-2. jula 2011. god.

Sugestivnost izloženih radova dopušta posmatraču izlet u magiju pozorišne scene, a novi vid prostornog razmišljanja koje mladi umetnici prezentuju uključuje ga u interakciju sa umetničkim delom. Panorama izloženih radova studenata svih odseka FPU pokazuje njihov uporan i kontinuirani rad, uz nesebično angažovanje nastavnika, stručnih tehničkih saradnika. Učešće na konkursima i projektima, kao i delotvorna saradnja sa ustanovama kulture i privrednim institucijama rezultat su uspešnog i uhodanog tima.

.....Svedoci smo teške ekonomske krize koja utiče na smanjenje kriterijuma vrednosti, a populaciju vodi ka prepoznatljivoj i jeftinoj formuli kulture, bez afiniteta za autentične vrednosti iz prošlosti. Stoga su se i ovogodišnji diplomci FPU našli na vetrometini vladajućih trendova u kulturi i umetnosti. Očekujemo njihov kreativni doprinos savremenim kretanjima u umetničkom stvaralaštvu, dijalog sa međunarodnom umetničkom scenom i ... vedrinu na njihovim licima.

Dr Ivаnа Kuzmаnović-Novović, docent