Keramička skulptura - Mirjana Isaković

Autor Saša Matić
Pogodaka: 735

Retrostpektivna izložba - Keramička skulptura - Mirjana Isaković. Muzej primenjene umetnosti 03.-30.juna 2010.god.

Retrospektivna izložba Mirjane Isaković, jedne od najznačajnijih srpskih umetnica u oblasti keramike, pod nazivom Keramička skulptura, održaće se u Muzeju primenjene umetnosti od 3 - 30. juna 2010. godine. Biće izloženo 65 odabranih radova koji će ilustrovati sve stvaralačke faze njenog rada. Izložbu prati luksuzna monografija na srpskom i engleskom jeziku koju je kreativno rešio poznati dizajner Miodrag Bata Knežević.

Mirjana Isaković pripada generaciji prvih diplomiranih keramičara koje je obučavao i inspirisao svojim radom profesor akademik, slikar Ivan Tabaković. I sama dugogodišnji profesor unikatne keramike na Fakultetu primenjenih umetnosti, Mirjana Isaković, svojim umetničkim ostvarenjima u pojedinim periodima njenog stvaralaštva, ostavila je značajn trag u srpskoj savremenoj keramici.

„Rad Mirjane Isaković pokriva skoro pola veka keramičke umetnosti, vreme u kojem je ova oblast doživela procvat, u kojem se formirala tzv. „beogradska škola keramike“, u kojem se korenito promenilo shvatanje o karakteru keramike, njenoj ulozi u umetnosti, i u kojem su se proširile ne samo tehničke mogućnosti za njeno izvođenje nego i vidici o njenim dometima. Mirjana Isaković je u ovim procesima ne samo aktivno učestvovala već je u velikoj meri doprinela da se ove promene dogode, a svojim umetničkim kao i pedagoškim radom u svojstvu profesora unikatne keramike na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, uticala je da se one prošire među mladim naraštajima, a osobenosti srpske keramike postanu prepoznatljive u jugoslovenskim i svetskim okvirima“, napisala je Gordana Popović Vasić u tekstu monografije.

Tokom višedecenijskog plodnog stvaralaštva Mirjana Isaković je realizovala 5 zaokruženih opusa koji su, svaki za sebe, širili granice ove oblasti vizuelnih umetnosti i koji su izlagani na 11 samostalnih izložbi. Učestvovala je na preko 150 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu i na 30 međunarodnih žiriranih izložbi. Dobitnica je 17 nagrada od kojih su 4 međunarodne.