Izložba Darka Kuzmanovića “ODNOSI”- Mala galerija ULUPUDS

Autor Aneta Pacek
Pogodaka: 263
Izložba Darka Kuzmanovića “ODNOSI”- Mala galerija ULUPUDS

U četvrtak 04. maja u 19 časova biće svečano otvorena izložba skulptura Darka Kuzmanovića pod nazivom “Odnosi”. Izložba će trajati do 16.5.2017.

Koncept izložbe zasniva se na ideji interpersonalnih i intrapersonalnih odnosa i komunikacije. Ovde se otvaraju pitanja kao što su: individuacija, psihologija mase, odnos sa duhovnim i odnos sa simboličkim elementima (prevashodno, arhetipskim slikama).

U nekim slučajevima interakcije između figura naslućuje se autistični momenat - međusobni odnosi između figura ukazuju na nemogućnost međusobne komunikacije, iako su prividno usmerene jedna na drugu. Energija komunikacije usmerena je horizontalno ili vertikalno, što poseduje određeno simboličko značenje usmerenosti ka transcendentnom ili ka prostoru/prirodi, ali joj izmiče uspostavljanje međuljudskog odnosa.

Neke figure prikazuju neposredno spajanje, pri čemu je neposredan fizički kontakt predstavljen kao spiralno izvijanje, što ukazuje na izvesnu izmenu/deformaciju oblika pojedinačne figure, koja se može tumačiti kao vid izmene ličnosti ili pak njene depersonalizacije u težnji da sa drugom figurom ostvari celinu.

Negde su zastupljene figure u slobodnim pokretima koje komuniciraju sa posmatračem tako što ga provociraju na traženje smisla, koji se može kretati od banalnih asocijacija do dubokih uvida.
Karikaturalnost i pojednostavljnost izraza imaju cilj zavođenje posmatrača, kome se prizori najpre ukazuju kao naivne i nevešto izvajane scene. Time se postiže otklon od patetičnog i lako razumljivog smisla , do koga se dolazi bez suštinske upitanosti, svedenog na priručne i poznate odgovore, koji se obično prezentuju posredstvom realističnih i plastičnih prikaza.

Ne želeći da podilazi oku prosečnog konzumenta umetnosti, niti visoko sofisticiranom konceptualnom umu nekolicine odabranih znalaca, cilj izložbe je da razonodi ali i da navede na razmišljanje, oslobađajući posmatrača predubeđenja i uobičajenog koncepta umetničke ideje .
U nekim radovima je jasna veza između figure i duhovnosti, koje je mahom simbolizovano kružnim pozadinama, oreolima i sličnim prepoznatljivim simbolima beskraja ili prosvetljenja. Upravo odnos prema duhovnom predstavlja drugu značenjsku ravan izložbe. Težnja figure da se sjedini sa apsolutom signalizirana je na raznolike načine.

Kao pandan ovoj težnji za sjedinjenjem sa apsolutom, što obično podrazumeva uzlet, odnosno vertikalno kretanje naviše, javlja se figura koja simbolizuje pad. Idealizovana zamisao duhovnog uzdignuća problematizovana je ukazivanjem na suprotnu krajnost. Uspon/uzlet i poniranje/pad kao neodvojivo povezani porivi ljudskih pregnuća problematizuju uobičajene predstave dostizanja savršenstva, te ukazuju na paradoksalnu suštinu čoveka kao konačnog bića usmerenog ka beskonačnom.

Izložba je zamišljena kao provizarijum ljudskog postojanja. Jer, ono što živimo jeste stanje pri-vremenosti, u kojoj igramo razne uloge – komične, tragične, ispunjene ironijom, patnjom ili dosadom, banalnostima, svetošću, ludošću ili ozbiljnošću u nadi da ćemo umaći konačnosti. Stoga se ljudsko bivanje u vremenu kreće na skali od razigranosti do ukočene ceremonijalnosti, uz nikada razjašnjenu dilemu da li nam je potrebnija ludička revolucija ili sakralno uozbiljavanje života.

darko kuzmanovic big1

darko kuzmanovic big2