Kulturna mapa sveta

Kulturna mapa sveta predstavlja jedinstveni deo portala Bulevar Umetnosti. U želji da domaću i stranu javnost upoznamo sa kulturnom baštinom Srbije i sveta, osmislili smo jedan drugačiji vid promocije. Cilj ove mape jeste prikaz svih gradovi sa određenim kulturnim institucijama, koje na svojevrstan način mogu da ispromovišu kulturu tog grada i njegove okoline. Pored toga, na mapi su prikazane i škole, fakulteti, ateljei, manifestacije, koje kroz svoj edukativni sadržaj mogu da doprinesu razvoju kulturne svesti kod mladih. Svaka institucija je locirana na tačnoj adresi, a pored toga sadrži i link ka svom sajtu, na kome se javnost može bolje upoznati sa njenim radom i sadržajem.

LEGENDA

arhiv archive Arhiv    atelje studio Atelje    biblioteka library Biblioteka   bioskop cinema Bioskop    drzavna institucija state institution Državna institucija
fakultet college Fakultet    galerija gallery Galerija    kulturni centar cultural center Kulturni centar    manifestacija manifestation Manifestacija    muzej museum Muzej
muzicka skola music school Muzička škola    organizacija organization Organizacija    pozoriste theater Pozorište    srednja skola high school Srednja škola    zaduzbina foundation Zadužbina